Logo

Beliebt

Еще интересное

Vrednosti kreatinina se određuju u krvi i 24h urinu. Unošenjem tih vrednosti u jednačinu dobija se klirens kreatinina. U račun ulaze i podaci o visini i You are here. Početna » Kako da tumačite osnovne laboratorijske nalaze?